Odeta Maksvytytė

Odeta Maksvytytė, teisės patarėja
+370 699 572 12
odeta.maksvytyte@vklaw.lt
LinkedIn

Specializacija: asmens duomenų apsauga, įmonių, komercinė ir sutarčių teisė, darbo teisė, farmacija ir sveikatos priežiūra.

Odeta Maksvytytė yra asmens duomenų apsaugos ekspertė. Jos kompetencija apima techninių ir organizacinių saugos reikalavimų auditą, duomenų tvarkymo sutarčių rengimą, asmens duomenų ir slapukų politikų rengimą, teisėto asmens duomenų perdavimo valstybėms, nepriklausančioms ES, įforminimą, pvz. vadovaujantis ES įmonėms privalomomis taisyklėmis, asmens duomenų apie klientus ir darbuotojus perdavimo įmonių grupės viduje, asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir sunaikinimo klausimus, konsultacijas asmens duomenų subjektų teisių klausimais ir teisinį asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo auditą. Be to, jos kompetencijos sritys taip pat apima ir komercinę, bendrovių, darbo teisę, ji teikia konsultacijas sveikatos priežiūros, medicinos ir farmacijos teisės klausimais.

Iki prisijungimo prie VKLAW pradžios Odeta Maksvytytė daugiau nei 7 metus dirbo tarptautiniu mastu veikiančiose advokatų kontorose, studijavo Paris Londron Universität, Zalcburge, Austrijoje, bei atliko teisinę praktiką Escher Rechtsanwälte advokatų kontoroje, Frankfurte, Vokietijoje.

PROFESINĖ PATIRTIS

Nuo 2018 m. teisės patarėja advokatų profesinėje bendrijoje Karnickas ir partneriai;
2017–2018 m. vyresnioji teisininkė advokatų profesinėje bendrijoje bnt Heemann Klauberg Krauklis (bnt in CEE);
2011–2017 m. vyresnioji teisininkė advokatų kontoroje Juodka ir partneriai – PRIMUS.

PRIPAŽINIMAS

  • Nuolatinės publikacijos: „Doing Business 2017 Equal Opportunity for All“; Taylor Vinters „Lithuania: Recent case law on non-disclosure of commercial secrets“; Delfi portalas „Naujas verslininkų rūpestis: EP pritarė griežtesnėms asmens duomenų apsaugos taisyklėms“; „Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency“; Taylor Vinters “Lithuania: Adoption of a broad approach when examining the validity of termination reasons“ ir kitos ankstesnės publikacijos;
  • „Galimybių akademija 2011“ – Jaunųjų teisininkų skyriaus organizuojamas projektas. Rekomendacinio pobūdžio diplomas;
  • Vilniaus Universiteto Vokietijos teisės mokykla – Vokietijos teisės centro organizuojamas paskaitų ciklas apie Vokietijos ir ES teisę vokiečių kalba. Baigimo diplomas;
  • „Geriausia advokato kalba 2011” Vilniaus universitete, 3 vieta.

IŠSILAVINIMAS

Vilniaus universitetas, Komercinės teisės magistro laipsnis;
Paris Londron Universität Salzburg, Zalcburgas, Austrija, Teisės studijos;
Vilniaus Universiteto Vokietijos teisės mokykla, Vokietijos teisės centro organizuojamas paskaitų ciklas apie Vokietijos ir ES teisę vokiečių kalba, baigimą patvirtinantis diplomas;
„Sprachdiplom” – diplomas, leidžiantis dirbti ir mokytis Vokietijoje, patvirtinantis puikias vokiečių kalbos žinias.

UŽSIENIO KALBOS

Anglų, vokiečių, rusų.