Asmens duomenų apsauga
Procedūros Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje
Privatumo pažeidimai ir ginčai
E-verslas
Telekomunikacijos
Interneto reguliavimas
Pagalba aukštųjų technologijų startuoliams
Išradimų patentavimas
Autorių teisė ir programinės įrangos apsauga
Visuomenės informavimas
Technologijų perleidimas ir licencijavimas