Lietuvos Respublikos seimas 2017 m. birželio 6 d. priėmė paskutinius naujojo Darbo kodekso (toliau – Naujasis DK) pakeitimus iki jo įsigaliojimo 2017 m. liepos 1 d. Svarbiausios pakeistos Naujojo DK nuostatos: • Suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, suderinus su darbuotojų atstovais. Dirbant suminės apskaitos sąlygomis, vienos darbo savaitės maksimali trukmė – 52 valandos. • Dirbančio […]Continue reading