2017 m. liepos 1 d. įsigalioja naujasis Darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos seimas 2017 m. birželio 6 d. priėmė paskutinius naujojo Darbo kodekso (toliau – Naujasis DK) pakeitimus iki jo įsigaliojimo 2017 m. liepos 1 d.

Svarbiausios pakeistos Naujojo DK nuostatos:
• Suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, suderinus su darbuotojų atstovais. Dirbant suminės apskaitos sąlygomis, vienos darbo savaitės maksimali trukmė – 52 valandos.
• Dirbančio naktį darbuotojo darbo vidutinė pamainos trukmė negali viršyti 8 valandų per 3 mėnesių apskaitinį laikotarpį.
• Maksimali delspinigių riba už vėlavimą atsiskaityti su atleistu darbuotoju didinama iki 6 mėnesių VDU.
• Laikino įdarbinimo paslaugas nuo 2018 m. liepos 1 d. galės teikti tik Vyriausybės nustatytus kriterijus atitinkančios įmonės.
• Dalinis darbas galės būti skelbiamas tik Vyriausybės patvirtintomis sąlygomis (dalinio darbo paskelbimo atveju darbo užmokesčio kaštai darbuotojams iš dalies kompensuojami iš specialaus fondo).
• Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonės profesinei sąjungai, darbo taryba nesudaroma ir jos funkcijas atlieka profesinė sąjunga (kelių įmonės lygiu veikiančių profesinių sąjungų atveju – šių profesinių sąjungų jungtinė atstovybė). Kitu atveju įmonės profesinė sąjunga turi teisę į atstovą darbo taryboje ir gali teikti savo kandidatus rinkimams.
Didžioji dalis ankstesnio Naujojo DK lieka nepakitusi. Naujasis DK nustato lankstesnes darbo laiko sąlygas, daugiau sutarčių sudarymo laisvės darbo santykiuose, daugiau pagrindų nutraukti darbo sutartį ir naują, lankstesnę įspėjimo terminų bei išeitinių išmokų sistemą. Tuo pačiu Naujasis DK nustato griežtesnius reikalavimus darbo užmokesčio srityje, darbo sutarties nutraukimo procedūroms, darbuotojų atstovavimui ir kt.

Atnaujintą Darbo kodekso nuostatų suvestinę galite rasti paspaudę čia.

Svarbiausios užduotys darbdaviams, rengiantis Naujojo DK įsigaliojimui:
• darbo sutarčių ir kitų susitarimų su darbuotojais atnaujinimas, atsižvelgiant į padidėjusį lankstumą ir pasikeitusius reikalavimus;
• darbo tvarkos taisyklių atnaujinimas, įtraukiant naujus privalomus lokalinius aktus;
• darbo užmokesčio ir premijavimo sistemos parengimas;
• darbo tarybų ar darbuotojų patikėtinių (jeigu įmonėje dirba mažiau nei 20 darbuotojų) rinkimai iki 2018 m. sausio 1 d.

Advokatų kontora Venckutė ir Karnickas teikia pagalbą ruošiantis Naujojo DK atneštiems pokyčiams:
• rengia pažangius ir Jums pritaikytus personalo valdymo dokumentus;
• konsultuoja kaip panaudoti Naująjį DK Jūsų verslo poreikiams;
• siūlo sprendimus, saugančius nuo naujų rizikų darbo santykių srityje.

 

About KPLAW

    You May Also Like