Naujasis darbo kodeksas ir įmonėms aktualūs pokyčiai

2017 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigalios naujas Darbo kodeksas (toliau – Naujasis DK).

Darbdaviams tai žada daugiau lankstumo. Numatytos naujos darbo sutarčių rūšys, daugiau susitarimų laisvės aukštesnes pajamas gaunantiems darbuotojams, paprastesni reikalavimai mažoms įmonėms, lankstesnės darbo laiko sąlygos, daugiau pasirinkimų nutraukiant darbo sutartį ir kt.

Antra vertus, darbo santykių reglamentavimas taps sudėtingesnis. Numatyti nauji privalomi lokaliniai aktai. Reikšmingai didinama darbuotojo interesų apsauga darbo užmokesčio srityje. Nustatytos griežtesnės sąlygos teisėtam darbo sutarties nutraukimui. Skiriama daugiau dėmesio darbuotojo privatumui, šeimos interesams, subalansuotai darbo aplinkai.

Advokatų kontoros Venckutė ir Karnickas parengtą svarbiausių Naujojo DK nuostatų suvestinę rasite paspaudę čia.

Rekomendacijos darbdaviams:

  • pasinaudoti Naujojo DK numatytomis galimybėmis, ypač kiek tai susiję su skirtingomis darbo sutartimis ir darbo laiko režimu;
  • pasirūpinti darbo sutarčių atnaujinimu, įtraukiant verslui ir darbuotojui reikalingus sprendimus;
  • peržiūrėti pagrindinius lokalinius aktus (darbo tvarkos taisykles, premijavimo tvarką ir kt.), tai pat įgyvendinti naujas privalomas procedūras;
  • atnaujinti teisines žinias pagrindinėse personalo valdymo srityse.

Advokatų kontora Venckutė ir Karnickas teikia pagalbą ruošiantis Naujojo DK atneštiems pokyčiams:

  • rengia pažangius ir Jums pritaikytus personalo valdymo dokumentus;
  • konsultuoja kaip panaudoti Naująjį DK Jūsų verslo poreikiams;
  • siūlo sprendimus, saugančius nuo naujų rizikų darbo santykių srityje.

About KPLAW

    You May Also Like