Jurgita Venckutė vadovavo tarptautinei panelinei diskusijai kasmetinėje EELA konferencijoje

Šių metų 2016 m. gegužės 19–21 d. advokatė Jurgita Venckutė atstovavo Lietuvai tarptautinėje Europos darbo teisės asociacjos (angl. European Employment Law Association – EELA) konferencijoje Prahoje (Čekija). Advokatė vadovavo advokatų kontorų Squire Patton Boggs (Varšuvos biuras), Roschier (Stokholmo biuras) ir Schweibert Leßmann & Partner (Vokietija) partnerių diskusijai tema: „Vadovų statusas – kur susikerta darbo teisės ir įmonių valdymo keliai.“ Diskusijos metu pristatytas advokatų atliktas tyrimas, skirtas palyginti vadovų darbo santykių teisinį reguliavimą ir vyraujančias praktikas skirtingose Europos šalyse.

Aukštas pareigas verslo organizacijose užimantys darbuotojai kartu su generaliniu direktoriumi prisiima atsakomybę už pagrindinius sprendimus ir turi reikšmingos įtakos organizacijos efektyvumui. Jiems keliami griežtesni etikos ir pasitikėjimo standartai. Nepaisant to, verslo pokyčių akivaizdoje vadovų komanda stoja greta likusių darbuotojų, nes juos vienodai gina darbo teisė.

Advokatų atliktas tyrimas atskleidė, jog skirtingų Europos šalių teisė ne visada aiškiai apibrėžia vadovaujančių darbuotojų statusą ir gali nepakankamai saugoti šiuo aspektu reikšmingus verslo interesus.

Kaip gerąjį pavyzdį galima išskirti tokias šalis kaip Vokietija, Norvegija, Danija, kurios vadovaujantiems darbuotojams taiko specialias taisykles, taip sudarydamos sąlygas lankstesniam jų darbo santykių reguliavimui. Pavyzdžiui, Norvegijoje vadovaujančių darbuotojų darbo sutartys gali numatyti, jog standartinės atleidimo procedūros darbuotojui nebus taikomos mainais į didesnę išeitinę išmoką. Dalis Europos valstybių leidžia vadovaujančių darbuotojų darbo sutartis keisti paslaugų sutartimis ir taip sudaryti sąlygas reikalingam lankstumui (pavyzdžiui, Estija, Rumunija, Vokietija).

Valstybėse, kuriose darbo įstatymai saugo visus darbuotojus be išimties (išskiriant, nebent, generalinį direktorių, kuriam galioja įmonių teisė), susidūrus su vadovų kaita ar sprendžiant vadovų atsakomybės klausimus kyla daugiau teisinių ginčų, kurie dažniausiai pasiekia teismus. Tokioms valstybėms galima priskirti Švediją, Lenkiją, taip pat ir Lietuvą. Jų teismų praktikoje buvo suformuoti sprendimai, lemiantys lankstesnes sąlygas vadovaujančių darbuotojų atleidimui drausmine tvarka lyginant su likusiais darbuotojais, pripažinta, kad jų darbo santykiuose pirmenybė teikiama darbdavio pasitikėjimui, o ne socialinėms garantijoms. Šiose valstybėse teismai paprastai tikrina, ar vadovaujantys darbuotojai, reikalaudami aukšto darbo santykių apsaugos lygio, nepiktnaudžiauja teise.

EELA konferencijai skirtas tyrimas ir tarptautinių advokatų kontorų partnerių įžvalgos atskleidė, kad vadovų kaitos bei atsakomybės klausimai šiandien yra Europos verslo aplinkai aktuali tema.

Europos darbo teisės asociacija (EELA), įkurta 1996 m., vienija darbo teisės ekspertus visoje Europoje. Nuo 1997 m. kasmet rengiama Europos darbo teisės konferencija, šiemet pritraukė daugiau nei 400 dalyvių ir yra aukščiausiai vertinamas šios srities renginys Europoje. Jo metu susiburiantys darbo teisės profesionalai dalinasi naujausiomis darbo teisės tendencijomis, įžvalgomis ir patirtimi, sukaupta skirtingose jurisdikcijose.

About KPLAW

    You May Also Like